Etikoterapie

Duchovní příčina nemocí

Duše si říká o pomoc přes tělo, které hlásí už toho mám dost! Příčiny nemocí jsou vesměs duchovního rázu. Pro to, aby to se člověk mohl uzdravit, je nutné tyto příčiny rozpoznat.

Etikoterapie hlásá, že záporné pocity jednoznačně našemu zdraví škodí. Dovolíme-li těmto škodlivým pocitům, aby opanovaly naše nitro, bude v disharmonii nejen duše, ale i tělo. Každá nemoc tak ukazuje na to, že v našem životě je cosi, co je v nepořádku.

Lékařská věda se nezaměřuje komplexně na člověka, ale potírá příznaky. K příčinám nedosáhne. Etikoterapie není zaměřena na odstranění příznaků nemocí, ale jde hlouběji, to znamená, že se zaměřuje na nalezení příčin.

Nejvíce ohrožujícími jsou pro nás tyto negativní pocity:

Křivda, strach, trápení se pro druhé, nenávist, závist, lítost, zloba

Zakladatelem etikoterapie je MUDr. Ctibor Bezděk. Bylo to ve 30 letech minulého století. Tento lékař byl přesvědčen, že naše tělo onemocní po té, co náš duševní život je porouchaný. V současnosti se věnuje rozvoji etikoterapie MUDr. Vladimír Vogeltanz. který hlásá, že současné lékařství nesplňuje své poslání, které tkví
v uzdravení celého člověka, který se skládá z těla, duše i ducha.

Cílem klasické medicíny je zbavit člověka nemoci, etikoterapie má za cíl změnit způsob života, který k nemoci vedl. Etikoterapie se nestaví proti medicíně, ale doplňuje jí.

Co nám duše říká prostřednictvím těla:

Bolest hlavy může ukazovat na potlačované myšlenky, přemrštěné ambice, nevyslovená slova, naštvání, opovrhování sebou, přílišná kritika sama sebe, přespříliš myšlení, “lámání si hlavy”...

Bolest v krku může být způsobena zavrhováním změny úhlu pohledu, umíněností, zatzvrzelostí...

Bolest ucha poukazuje např. na to, že nejsme ochotni určité věci slyšet, můžeme pociťovat, že nás druzí pořád s něčím obtěžují, popř. někde zase dopřáváme sluchu více, než je třeba…

Bolest zad může značit uváznutí v minulosti, strachu z nedostatku peněz, obavy z osamělosti a zároveň strachu z lásky a zklamání, moc jsme si toho naložili, obviňování sama sebe...

Bolest zubů může být o strachu z rozhodnutí, neschopnosti analyzovat svou životní situaci a dobrat se k nějakému závěru, stagnaci nebo neschopnosti se pohnout z místa.

Horečka může poukazovat na užírání se vztekem, zlobu, hněv, pocity vzteku..

Kašel může způsobovat to, že se bojíme žít naplno a se vším všudy, když se na sebe snažíme strhnout pozornost.

Onemocnění ledvin můžeme mít z nespokojenosti, nahromaděného vzteku, obavy ze svého selhání, pocitů nadměrné kritiky, neúspěchu, neschopnosti, odstrčení..

Vyrážka může ukazovat na to, že něco nevyšlo dle našich představ, že se před něčím chráníme, na neschopnost se dobře bránit, snahu o získání pozornosti.

Žlučníkový záchvat na přemíru podráždění, nepřizpúsobivosti
v přijímání jiných názorů, zatrpklosti, naštvanosti, ulpívání na všem, pýchy, nadměrného ega,...

Psychika a zdraví spolu velmi úzce souvisí. Pokud se např. dlouhodobě vystavujeme stresu, můžeme si tak poškodit náš imunitní systém, protože tak našemu organismu nedovolujeme dostatečně se regenerovat.

Prostě duše a tělo jsou úzce provázané. Pokud je zdravá duše, je zdravé i tělo. Pokud duše onemocní, za nějakou dobu onemocní
i tělo.