Jak můžete Sluneční vítr podpořit

  • Přispěním na konto

Každý nám může pomoci finančním darem na náš bankovní účet 2300240072/2010 u Fio banky. Budeme rádi i za malé pravidelné částky, např. formou trvalého měsíčního příkazu k úhradě. Do zprávy pro příjemce prosím napište heslo DAR + Vaše jméno a kontaktní údaje. V případě Vašeho přispění Vám zašleme potvrzení pro odpočet z daňového základu.

Naše dárce informujeme o naší činnosti a aktivitách. 

  • Umístěním naší ikonky (pošleme Vám zdrojový kód).

Sluneční vítr - celostní terapie

  • Hmotným darem.
  • Zapojením do naší činnosti - dobrovolnou pomocí při úpravách centra; doporučením a šířením informací o činnosti našeho centra, účastí na některém
    z našich seminářů,...