Podmínky účasti na akcích

1. Přihlášky na akce

1. 1. Přihlašte se vyplněním elektronické přihlášky (níž na této stránce). Případné dotazy k akcím zodpovíme telefonicky 601 323 989) nebo e-mailem (centrum@slunecnivitr.cz). Přihlašte se s dostatečným předstihem, počet míst je omezen. Na základě Vaší přihlášky Vám pošleme informace o výši zálohy, popř. další informace (co si vzít s sebou,...).
1. 2. Vaše přihlášení je platné až po uhrazení zálohy - záloha se platí i u seminářů.
s dobrovolným příspěvkem. Uhrazením zálohy u těchto seminářů chceme zaručit účast v dostatečném počtu kvůli Vám všem, kteří máte přijít. Svoji zálohu na seminář s dobrovolným příspevkem dostanete zpátky na příslušném semináři.
1. 3. Zálohu uhraďte do pěti dnů od odeslání příhlášky - nejpozději od začátku semináře, přihláíte-li se méně než 5 dní před začátkem semináře.
1. 4. Účastník je povinnen se před přihlášením na akci seznámit s podmínkami účasti.

2. Příspěvky

2. 1. Výše příspěvku je uvedena u jednotlivých akcí. U některých akcí je příspěvek na akci dobrovolný. 
2. 2. Výši stanovených příspěvků najdete u jednotlivých akcí.
2. 3. Pro všechny členy spolku je výše příspěvku na akce o 30% nižší.
2. 4. Nemůžete-li si z finančních důvodů dovolit Vámi vybraný program, zašlete nám žádost o poskytnutí stipendia s vysvětlením a uvedením částky, kterou můžete poskytnout. Můžete-li si dovolit a chcete-li poskytnout příspěvek vyšší, budeme rádi – můžete tak pomoci jiným, sociálně slabším jedincům. 

3. Stornovací podmínky

3. 1. Semináře s danou výší příspěvku
Ve všech případech seminářů s danou výší příspěvku platí, že odhlásíte-li se nejméně 21 dní před začátkem semináře, vrátíme Vám zpět plnou výši uhrazené zálohy.
Odhlásíte-li se v době 21 dní nebo krattší době před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je polovina zaplacené zálohy nevratná. Máte však možnost za sebe poslat náhradníka v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.
Odhlásíte-li se z jakýchkoli důvodů v době 10 dní a méně před začátkem semináře je zaplacená záloha v plné výši nevratná. I v tomto případě máte možnost za sebe poslat náhradníka, pokud nás o tom informujete.
3. 2. Semináře s dobrovolnou výší příspěvku
I na semináře s dobrovolnou výší příspěvku je třeba poukázat zálohu na rezervaci místa. Vaši zálohu dostanete na semináři zpět.
Odhlásíte-li se více než 14 dní před seminářem je záloha v plné výši vratná.
Odhlásíte-li se 14 dní a méně před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je záloha nevratná. I v tomto případě za sebe můžete poslat náhradníka, dáte-li nám
o tom předem vědět.

4. Zdravotní stav a zodpovědnost

4. 1. V průběhu akce je zakázáno užívat drogy a jiné omamné látky.
4. 2. Účast na akcích je dobrovolná. Akce nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Pokud účastník v době konání akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, je povinnen před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti.
4. 3. Účastník je po celou dobu konání akce zodpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník si je vědom, že může být v rámci akce vystaven tělesnému nebo duševnímu zatížení.
4. 4. Uzná-li to lektor za vhodné, má právo ukončit účast účastníka na akci.
V takovém případě se příspěvek na akci vrací účastníkovi v plné výši. Účastník má právo akci kdykoli na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě účastník nemá nárok na vrácení příspěvku.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5. 1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů účastník výslovně prohlašuje, že přihlášením na akci souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví občanského sdružení Sluneční vítr,  s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez jeho souhlasu a budou použity občanským sdružením Sluneční vítr pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím. Pokud účastník nemá zájem o informace, z odběru se může kdykoli odhlásit.
5. 2. Účastník má právo výše uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoli odvolat, a to pouze písemnou formou (e-mailem) s tím, že následně dojde
k vymazání všech jeho údajů poskytnutých při přihlášení z databáze centra Sluneční vítr.

6. Doplňující info

6. 1. Centrum Sluneční vítr si vyhrazuje právo na změnu data, místa konání, lektora, či úplné zrušení akce ze závažných organizačních důvodů. Případné změny budou dány přihlášeným účastníkům včas na vědomí.
6. 2. V případě zrušení akce bude účastníkovi uhrazený příspěvek vrácen v plné výši. V případě změny lektora, data či místa konání bude účastníkovi příspěvek vrácen v plné výši, pokud o to požádá před začátem akce. 
6. 3. Vstupem na akci souhlasíte s pořizování foto a video záznamů z akce. Foto a video záznamy jsou pořizovány jen na některých akcích. Nesouhlasíte-li s pořízením foto nebo video záznamu své osoby, budeme tento Váš požadavek respektovat. Je třeba to zřetelně ústně nahlásit.