Lounské Minulé životy v nás

31.07.2014 16:10

Slunce toho dne lákalo k vodě či k odjezdu na prodloužený víkend - tomuto vábení ovšem ve čtvrtek 24. července 2014 odolalo bezmála čtyřicet účastníků semináře "Minulé životy v nás". 

Sešli jsme se v příjemném prostředí Centra zdraví GNOZE v Lounech.

V úvodu programu měli návštěvníci možnost seznámit se s lektorkou této akce Ludmilou Pražákovou, terapeutkou a zakladatelkou Centra celostní terapie Sluneční vítr.

Od základního tématu, tedy problematiky minulých životů a využití technik regresní terapie v léčbě, se pozornost přítomných záhy přenesla i na obecnější či naprosto konkrétní  záležitosti související se zdravotní sférou a léčitelstvím.

V průběhu bohaté diskuse jsme si mohli opětovně potvrdit silné pravdy - že láska léčí; že zvířata nás mohou (budeme-li tomu otevření) mnohé naučit; že v mnoha případech je v zájmu našeho zdraví nejlepší vyhnout se klasické medicíně; že léčivé energie mohou být nápomocné bez ohledu na to, do jaké "škatulky" jsme je zařadili a jakou "nálepkou" jsme je označili...

Praktická část  proběhla ve znamení smíchu, pláče, úlevy, poznání, inspirace, překvapení. Ve chvílích, kdy jsme se jeden druhému otevřeli a nechali se navzájem nahlédnout do svého nitra a dějů s ním spjatých, jsme si uvědomili, že mnohé bariéry mezi námi lidmi jsou jen zdánlivé nebo uměle vytvořené a že jeden druhému můžeme být jak zdrojem poznání, tak úlevy a radosti - především však lásky.

Věřím, že do ztichlých večerních lounských uliček se účastníci semináře po jeho skončení rozcházeli naplněni, o mnohé obohaceni a spokojeni.

A již teď se těšíme na další  - již podzimní - setkání v Lounech.

Drahomíra Klepalová