O regresní terapii na Astrovíkendu v Mladé Boleslavi

30.10.2014 16:21

V pátek 18. října jsem měla možnost vystoupit v rámci Astrovíkendu v Mladé Boleslavi s programem Minulé životy v nás.

V úvodu semináře jsem jeho účastníky seznámila se svým pojetím využití regresní terapie, které jsem podložila příklady z praxe. Následovala diskuse - a věřím, že pro zúčastněné byla přinejmenším takovým přínosem jako pro mě.

Tato část semináře se tak trochu vymykala z mé běžné zkušenosti - účastníci kladli dotazy a rozvíjeli úvahy velmi hloubavé a pro mne nanejvýš inspirující a podnětné. Namátkou mohu uvést několik otázek, které jsou bezesporu výzvou k zamyšlení: 

Jak se projevují a čím se vyznačují tzv. "indigové děti"?

Jak daleko do minulosti je možné se dostat prostřednictvím regrese?

Jakým způsobem - a zda vůbec - dochází k ovlivnění doby narození dítěte v souvislosti s tzv. karmickými čísly v datu narození?

Je možné přebírat navzájem karmické zatížení v rámci rodiny?

Co může být z pohledu regresní terapie příčinou neplodnosti partnerských párů?

Podnětných hlasů z publika bylo mnohem a mnohem více - a já jsem je s vděčností přivítala.

V druhé části setkání jsme se věnovali technice, která nastiňuje možnost, jak otevřít duši a "číst" v ní.

I tato praktická ukázka byla účastníky semináře přijata s velkým zájmem.

Vážím si nejen tolik obohacujícího času, který jsem mohla v Mladé Boleslavi prožít, ale také pozitivního ohlasu, jehož se mi od účastníků semináře dostalo.

A děkuji také za klavírní tóny, které mě prostřednictvím piána na ulici vyprovodily na cestu domů.

Ludmila Pražáková