Trojjedinost v nás - ohlédnutí za zářijovou Ezoterou

30.09.2014 14:16

Pojem "trojjedinost" je pro mnohé spjat ryze s křesťanským pojetím Boha - ovšem i v našem běžném světském životě je dobré se trojjedinosti věnovat, a to ryze ve vztahu ke své vlastní bytosti.

Vyjdeme-li z toho, že každý z nás disponuje třemi základními rovinami - myšlením, cítěním a jednáním, můžeme se zaměřit na vzájemný vztah těchto tří aspektů. Žádná
z těchto rovin by neměla "hrát prim" na úkor ostatních dvou - naopak, ideálem je dosažení harmonie
v rámci této trojice. To je třeba mít na paměti především při jakémkoliv rozhodování. Rozkol mezi hlasem srdce, rozumu a konáním může mít fatální dopad pro kohokoliv, kdo nutnost souladu mezi nimi podcení.

Za mnohými problémy v našem životě stojí právě nesoulad mezi srdcem, hlavou
a jednáním - případná disharmonie se projeví nejen ve vztazích, ale i v pracovní oblasti a samozřejmě také ve sféře zdravotní.

Nedělní seminář Ludmily Pražákové, který se konal v rámci pražského festivalu Ezotera, nabídl jeho účastníkům možnost zmapovat si své současné životní postavení - a následně prozkoumat cestu k životnímu postoji v daných podmínkách ideálnímu.

Atmosféra semináře byla díky otevřenosti a komunikativnosti účastníků velmi plodná. A závěry, k nimž jsme dospěli, byly pro mnohé z nás překvapivé.

Zjistili jsme totiž, že dlouhodobé euforické "vznášení se v oblacích" může být únavné; nestabilita bolí; napojení na Vyšší zdroj by nemělo být prosto uzemnění; trápení na nás může doléhat s menší destruktivitou, pokud je dokážeme zároveň pustit a případně odevzdat povolaným - a vyrazit kupředu s nohou "na brzdě"
se rovněž neosvědčilo.

Seminář končil v duchu radosti z nově nabytých zkušeností sama se sebou -
a věřím, že pro řadu účastníků to nebylo setkání se Slunečním větrem poslední...

Drahomíra Klepalová