Podmínky účasti na akcích

1. Přihlášky na akce

1. 1. Přihlásit se můžete zasláním přihlášky, která je ke stažení níže, vyplněním elektronické přihlášky (sloupeček vpravo), telefonicky (601 323 989) nebo e-mailem (info@slunecnivitr). Přihlašte se s dostatečným předstihem, počet míst je omezen. Na základě Vaší přihlášky Vám pošleme informace o výši zálohy, popř. další informace (co si vzít s sebou,...). 

1. 2. Vaše přihlášení je platné po uhrazení zálohy - záloha se platí i u seminářů s dobrovolným příspěvkem. Uhrazením zálohy u těchto seminářů chceme zaručit účast v dostatečném počtu kvůli Vám všem, kteří máte přijít. Svoji zálohu dostanete zpátky na příslušném semináři.

1. 3. Účastník je povinnen se před přihlášením na akci seznámit s podmínkama účasti. 


 

2. Příspěvky

2. 1. U většiny akcí je příspěvek na akci dobrovolný. Případná výše příspěvku je uvedena u jednotlivých akcí. 

2. 2. Akce, u kterých je stanovena výše příspěvku, platí pro každého, kdo se přihlásí s dostatečným předstihem zvýhodněný příspěvek. Termíny pro přihlášení a a výši stanovených příspěvků najdete u jednotlivých akcí. 

2. 3. Pro všechny členy sdružení je výše příspěvku o 30% nižší. 

2. 4. Nemůžete-li si z finančních důvodů dovolit Vámi vybraný program, zašlete občanskému sdružení žádost o poskytnutí stipendia s vysvětlením a uvedením částky, kterou můžete poskytnout. Můžete-li si dovolit a chcete-li poskytnout příspěvek vyšší, budeme rádi – můžete tak pomoci jiným a také přispět na budování našeho nového centra.


 

3. Stornovací podmínky

3. 1. Semináře s danou výší příspěvku

Ve všech případech seminářů s danou výší příspěvku platí, že odhlásíte-li se nejméně 21 dní před začátkem semináře, vrátíme Vám zpět plnou výši uhrazené zálohy. 
Odhlásíte-li se v době 21 dní nebo krattší době před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacená záloha ve výši 50 % nevratná. Máte však možnost za sebe poslat náhradníka v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.
Odhlásíte-li se z jakýchkoli důvodů v době 10 dní a méně před začátkem semináře je zaplacená záloha v plné výši nevratná. I v tomto případě máte možnost za sebe poslat náhradníka, pokud nás o tom informujete.

3. 2. Semináře s dobrovolnou výší příspěvku

Odhlásíte-li se více než 14 dní před seminářem je záloha v plné výši vratná.

Odhlásíte-li se 14 dní a méně před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je záloha nevratná a nepřevoditelná. Náhradníka za sebe můžete poslat v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.


 

4. Zdravotní stav a zodpovědnost

4. 1. V průběhu akce je zakázáno užívat drogy a jiné omamné látky.

4. 2. Účast na akcích je dobrovolná. Akce nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Pokud účastník v době konání akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, je povinnen před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti. 

4. 3. Účastník je po celou dobu konání akce zodpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník si je vědom, že může být v rámci akce vystaven tělesnému nebo duševnímu zatížení.

4. 4. Uzná-li to lektor za vhodné, má právo ukončit účast účastníka na kaci. V takovém případě se příspěvek na akci vrací účastníkovi v plné výši. Účastník má právo akci kdykoli na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě účastník nemá nárok na vrácení příspěvku. 


 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5. 1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů účastník výslovně prohlašuje, že přihlášením na akci souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví občanského sdružení Sluneční vítr,  s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez jeho souhlasu a budou použity občanským sdružením Sluneční vítr pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím. Pokud účastník nemá zájem o informace, z odběru se může kdykoli odhlásit.

5. 2. Účastník má právo výše uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoli odvolat, a to pouze písemnou formou (e-mailem) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů poskytnutých při přihlášení z databáze občanského sdružení Sluneční vítr.


 

6. Doplňující info

6. 1. Občanské sdružení Sluneční vítr si vyhrazuje právo na změnu data, místa konání, lektora, či úplné zrušení akce ze závažných organizačních důvodů. Případné změny budou dány přihlášeným účastníkům včas na vědomí. 

6. 2. V případě zrušení akce bude účastníkovi uhrazený příspěvek vrácen v plné výši. V případě změny lektora, data či místa konání bude účastníkovi příspěvek vrácen v plné výši, pokud o to požádá před začátem akce.