Leden - březen OD NEÚPLNOSTI K CELISTVOSTI

Leden - březen OD NEÚPLNOSTI K CELISTVOSTI

Ucelený program osobního rozvoje pro všechny zájemce 

Celistvost člověka je nutná podmínka pro to, aby se mu mohlo dařit ve všech oblastech jeho života.

Všechny naše stránky, které jsme z nutnosti během života potlačili – ať už z jakéhokoli důvodu (např. v dětství vlivem výchovy), je třeba znovu objevit a integrovat zpět do své osobnosti. Tyto naše skryté části nás samotných nás totiž připravují o energii a potenciál, který se v nich skrývá.

Nikdy nemůžeme plně využít svou sílu a svůj potenciál, který je ukryt v těchto našich potlačených částech osobnosti, dokud je nemáme přijaté zpátky. Dokonce je to tak, že tyto naše skryté a zapomenuté části si začnou žít – mnohdy zdeformované - svým vlastním životem, který se může vymykat naší kontrole – nikdy se potom nemůžeme plně radovat, plně prožívat, plně vnímat, plně….

Náš potenciál se může plně rozvinout až tehdy, když jsme celiství, když znovu objevíme a přijmeme zpátky do své osobnosti tyto zapomenuté části sebe sama. 

Dárkový poukaz 

 

 Kdy: duben - červen | čtvrtek 9 - 11 hodin nebo 18.00 - 20.00 hodin | 1. setkání 2. dubna 2015|

Kde: Centrum Sluneční vítr, Holandská 16. Praha 10 

Cena: 2200 Kč / 11 setkání 

Objednávka dárkového poukazu: tel. 601 323 989 nebo e-mail: info@slunecnivitr.cz