Minulé životy v nás

Minulé životy v nás

29. června - sobota: Minulé životy v nás - zážitkový seminář

Jsou nějaké minulé životy? Zážitky světla v klinické smrti? Malé děti se na minulé životy rozpomínají! Co máme do činění s lidmi, kterými jsme obklopeni? Souvisí naše iracionální strachy s minulými životy? Proč mají v regresi i lidé, kteří na minulé životy nevěří, zážitky z jiné doby a jako zcela jiný člověk? 

Každá naše zkušenost je kamínek v mozaice. Sbíráme tyto kamínky a skládáme nikdy nekončící mozaiku, které se říká Život.

Vždycky se rodíme s nějakým úkolem, který jsme si vybrali, a s tím se v životě potýkáme. Někdo si naloží, možná proto, že je silný, že se chce naučit více věcem, těch úkolů víc a jiný méně.

Neseme si s sebou moudrost a poznání, kterého jsme dosáhli v minulých životech, stejně jako si s sebou neseme i "závaží" – situace, se kterými jsme si nedokázali poradit a se kterými se budeme setkávat znovu v současném životě.

Součástí tohoto semináře je cvičení s energií, abyste se mohli dotknout toho, co pouhým okem není vidět. Pro účastníky je možná i technika, při které je možno nahlédnout kým jsem byl a co mám za úkol v tomto životě.

Seminář vede: Ludmila Pražáková

Čas konání: 10 – 17 hodin

Místo konání: Centrum Sluneční vítr, Střešovická 40, Praha 6 - Ořechovka

Vložné: 800 Kč

Přihlášky a info: e-mail: info@slunecnivitr.cz
                           tel. 601 323 989
                           elektronická přihláška

Přihlášení je závazné až po připsání zálohy ve výši 200 Kč na účet: 2300240072/2010.