Rodinné konstelace - cesta k plnému prožívání - 16. 11.

Rodinné konstelace - cesta k plnému prožívání - 16. 11.

16. 11. 2013 se uskuteční seminář rodinných konstelací.

Co jsou rodinné konstelace?

Rodinné konstelace jsou technika, kdy na základě vlastního prožitku jdeme přímo ke kořenům našich problémů, a tím i k hlubšímu pochopení sebe sama.

Rodina je systém a konstelace jsou prací v systému. Jsme hluboce propojeni se vším, co se v naší rodině a našim předkům událo. Naše síla pramení právě z našich kořenů. My se prací v konstelaci můžeme s touto sílou spojit.

Při pohledu zvenčí mohou vyznívat konstelace dost jednoduše, ale odehrává se toho mnohem více, než je vidět na první pohled. Děj běží současně na více úrovních. V konstelacích se potkáváme sami se sebou, s pochopením druhých,… V tomto ději se hledá síla, kterou jsme někde poztráceli, když jsme se zavírali, obviňovali, utíkali, snažili se být silnějšími,….

Při účasti na konstelacích je třeba velké úcty a pokory, aby se nám náš život mohl otevřít a my mohli zase prožívat vše naplno.  Konstelace jsou také o odvaze podívat se sami do sebe, o odvaze setkat se se svou bolestí, aby bylo možné ji vyléčit.

Pojem rodinné konstelace neznamená, že musíte přijít na seminář s rodinnou - konstelaci si stavíte pomocí jiných lidí.

Pro koho jsou rodinné konstelace vhodné?

  • Pro všechny, kdo mají pocit, že je život někdy nad jejich síly.
  • Pro každého, komu se zdá, že se nemůže pohnout z místa.
  • Pro toho, kdo má pocit, že at se snaží sebevíc, tak se mu nevede.
  • Pro všechny další, kteří chtějí plněji prožívat svůj život i sami sebe.

Účastníci semináře budou mít možnost vytvořit si svou vlastní konstelaci (rodinnou, partnerskou, školní, pracovní), a nahlédnout tak pod povrch svých případných problémů. Odhalením skrytých příčin potíží se jim otevře prostor pro znovunalezení síly, pro přijetí a prožití vlastního života naplno.

Začátek: sobota 10.00 - 18.00 hodin

Kde: Centrum Sluneční vítr

Kurz vede: Ludmila Pražáková

Příspěvek: 700 Kč