Sluneční vítr - centrum zdraví a osobního rozvoje

Naše centrum Sluneční vítr bylo založeno roku 2011 jako občanské sdružení. Od té doby pomáháme jednotlivcům i rodinám k dosažení zdraví a plnohodnotného života. Hlavním přístupem je celostní pojetí lidského zdraví – prosazujeme a rozvíjíme holistický postoj k životu.

Ve své práci používáme terapeutické postupy, jako je cílená individuální a skupinová psychoterapie, partnerská a rodinná terapie, arteterapie, muzikoterapie a taneční terapie, relaxace a alternativní léčebné metody. Dále se zabýváme vzdělávací činností – pořádáme kurzy rozvoje osobnosti, semináře, přednášky, …. Provozujeme i poradenskou činnost a usilujeme o soulad člověka s přírodou.

Naše činnost je v první řadě zaměřena na péči o tělesné a duševní zdraví. Svými aktivitami usilujeme o harmonicky vyvážený rozvoj člověka po duševní, duchovní
a fyzické stránce. Hledáme a využíváme nové cesty, jak dosáhnout zkvalitnění života a vztahů.

Prostřednictvím zážitkových terapií a individuálního přístupu se snažíme sami v sobě navzájem oživit prastarou moudrost a učíme se naslouchat svému nitru . Díky pozoruhodným alternativním, psychologickým a esoterickým technikám jsme se ocitli v bodě, který nám přinesl poznání, že jsme každý sám sobě tím nejúspěšnějším lékařem, nejmoudřejším učitelem, nejlaskavějším společníkem,...

Věříme, že tato Cesta je nejen důležitá, prospěšná a v jistém směru zázračná, ale také dobrodružná, napínavá a zábavná.

 

Náš tým:

  

Mgr. Drahomíra Klepalová

Zájem o psychologii, filozofii a práci s dětmi mě přivedl ke studiu pedagogiky
a psychologie. To mi následně umožnilo věnovat se výchově, poradenství a vzdělávání
v pestré škále jeho forem a úrovní (od preprimární až po sekundární).

Celým mým životem prostupuje zájem o spiritualititu, který mě směřoval ke studiu různých duchovník nauk a k praktikování pozoruhodných ezoterických technik.

V důsledku vážného onemocnění jsem na své cestě za uzdravením získala bohaté zkušenosti s metodami jak klasické, tak alternativní medicíny. Vyústěním těchto zkušeností je moje přesvědčení, že právě celostní přístup k člověku a k jeho zdraví je pro dosažení harmonie a nastolení rovnováhy zásadní.

Sluneční vítr je moje cesta, jak toto poznání uplatňovat, prohlubovat a šířit.

Kurzy, semináře

Zimní škola Bahá'í (Šumperk, 1992 - 1993)
Baumtest (PC Karlovy Vary, 1998)
Grafologie (PaedDr. Marie Mašková, 2000
Reiki (Dr.Ladislav Hodek, 2002; Bronislav Kozák, 2005
Práce s energií (Mushin J. Schilling, 2004)

Praktikované alternativní léčebné postupy

Reiki
Metoda vhledu
Šamanské praktiky

Kontakt

klepalova@slunecnivitr.cz

tel. č.: 601 323 989

Ludmila Klepalová (Pražáková), terapeutka

Jsem terapeutka s celostním přístupem k člověku a velmi blízká mi je transpersonální psychologie. Celý můj dospělý život jsem na duchovní cestě, mám více než 14 letou zkušenost jako psychoterapeutka
v pražské psychiatrické nemocnici Bohnice na oddělení závislost, kde pracuji dosud. V soukromé praxi pro komplexní léčbu duše kombinuji klasickou psychoterapii
s alternativními přístupy a mým duchovním poznáním. Věnuji se muzikoterapii, taneční terapii, arteterapii, meditacím,… Vedu semináře osobnostního a duchovního růstu. S úspěchem léčím i tělesné nemoci.

Na základě vlastní léčitelské cesty, tantrického přístupu, extatického tance známého ze šamanismu a práce s čakrami jsem vytvořila unikátní léčivou cestu tancem Tanec 7 smyslů. 
Moje studium na pražské psychoterapeutické fakultě, absolvování různých seminářů a hlavně praxe mě přivedly k současnému způsobu práce s lidmi, kteří mají problémy duševní (deprese, úzkosti, závislosti, schizofrenie,...), vztahové či tělesné (rakovina, epilepsie,...). Blízká je mi i psychosomatika. Pracuji s jednotlivci, páry
i celými rodinami.  

Bližší představu si o mě můžete udělat na mých stránkách L iDuše

Odborná praxe

14 let v PL Bohnice - terapeutka na odd. závislostí - skupinová, individuální, partnerská a rodinná terapie
V léčebně jsem také vypracovala komplexní terapeutický program (muzikoterapie, taneční terapie, arteterapie, relaxace,...),  vedu kurzy asertivity.
Studovala jsem Pražskou psychoterapeutickou fakultu, absolvovala jsem supervize
pod vedením MUDr. Valentové a u PhDr. Henkové.

Semináře a kurzy 

šamanismus -  John Hawken
práce s energií - Mushin J. Schilling
reiki - Jaroslava Kodýtková
rodinné konstelace - Zdena Tušková
a pár dalších drobných kurzů.

Praxe s alternativními přístupy

regresní terapie
masáže týkající se energetické nerovnováhy duše i těla
rodinné konstelace
reiki
mentální chirurgie

Kontakt

 liduse@slunecnivitr.cz  

tel. č.: 601 323 989

Hana Plachá, odborná lektorka

Jsem učitelka s více než čtyřicetiletou praxí na základní škole.

Odborné vzdělání jsem absolvovala na Pedagogické fakultě v Plzni. Mojí specializací je český jazyk a dějepis, po roce 1989 jsem se začala věnovat
i německému jazyku.

V posledních dvaceti letech jsem absolvovala množství seminářů, v převážné většině didaktických a metodických. Kromě těchto odborných seminářů jsem se zúčastnila i školení zaměřených na oblast psychologie, například cyklu manželů Janíkových na téma zdravý životní styl, konflikt a komunikace, asertivita. Rovněž jsem absolvovala cyklus výuky country tanců.

V posledních osmi letech jsem součástí pevného týmu, který připravuje a provádí společné projekty s německými školáky, což zahrnuje celoroční přípravu
na jednotlivých školách a následně společný pobyt naplněný nejrůznějšími zážitkovými aktivitami - vrcholem pobytu je vždy společné česko - německé představení (např. muzikály, pohádky, tance,...).

Vyznávám aktivní způsob života - a za ideální považuji harmonickou rovnováhu
v bohatém společenském, kulturním a sportovním vyžití.