Děkujeme všem individuálním dárcům a spolupracujícím organizacím, které nám pomáhají naplnit poslání naší činnosti.

Finanční dar poskytují:

paní Anna Hlavoňková, Praha - dlouhodobý a pravidelný dárce

Spolupracujeme:

Studio Harmonie, Rakovník

Hmotným darem činnost centra Sluneční vítr podpořili:

paní Kamila Radostová, Praha 3

paní Agata Hauserová, Praha 6

paní Marie Kaštovská, Praha 

paní Alice Osičková, Praha 4

paní Wolffová, Praha 17

paní Lucie Pemlová Straková, Praha 5

Dlouhodobě nás podporuje:

paní Barbora Zemanová, Praha 1

Mediální partneři: