Aby duši bylo dobře na duši

21.02.2014 15:12

V sobotu 15. února jsme se v Centru celostní terapie Sluneční vítr sešli, abychom zaměřili svoji pozornost na Duši - a to nejen svoji.

Zpočátku to byla sobota jako každá jiná - voněla ovšem příslibem příjemného setkání, nového poznání a obohacujícího prožitku.

Důvod, proč jsme se sešli, byl výjimečný - věnovali jsme toto setkání výhradně péči o duše.

V první části semináře jsme si vysvětlili problematiku tzv. zbloudilých, potažmo přivtělených duší. Toto téma bylo vhodným prostorem jak pro získání nových informací, tak pro sdílení vlastních zkušeností. Uvědomili jsme si, že chronická únava, zdravotní obtíže, závislostní nutkání, zdánlivě neodůvodněné změny nálad či způsobu myšlení mohou být mnohdy přímým důsledkem toho, že naši existenci provázejí, ač si toho většinou nejsme vědomi, duše, které nespočinuly tam, kde měly.

A protože k těmto situacím dochází častěji v případě, kdy jsme energeticky oslabení či nedostatečně chránění, naučili jsme se v další části semináře, jak se účinně chránit proti nežádoucím a oslabujícím vlivům. Zároveň jsme si zmapovali stav své aury a objasnili jsme způsoby, jak její stav zlepšit.

Završením semináře pak byl samotný obřad odvádění zbloudilých duší. V té souvislosti je třeba zdůraznit, že ve vztahu k těmto duším rozhodně není na místě nevraživost či nepřátelství - účinnou pomocí je přístup ryze láskyplný, citlivý, pomáhající a respektující jejich důstojnost. Pouze láska a pochopení jsou s to navodit tolik potřebnou důvěru a bezpečí, které jsou základem tohoto procesu, tedy odchodu duší do míst jim náležejícím.

Odcházeli jsme naplněni radostí a nadějí, že naše počínání se stalo pro nejednu zbloudilou dušičku zdrojem úlevy a šťastného spočinutí "doma".

Večerní zpráva jedné z účastnic semináře byla více než důstojnou tečkou za naším snažením - psala v ní o radosti z našeho setkání a o tom, že pro všechny, kteří jsou "na cestě domů", a pro ty, kteří odvahu odejít teprve hledají, zažehla po návratu domů s láskou plamínky svíček...

Ostatně náhledy dalších účastníků semináře si můžete přečíst zde.