Deprese a nutnost terapie

13.08.2016 22:39

Deprese není jen porucha nálady, dle její hloubky má i somatické příznaky, jako jsou tíže nebo bolest na hrudi, svalové napětí až bolesti svalů.

K úplné úzdravě deprese jen medikamenty nestačí – pomáhají sice depresi zvládnout, ale k plnému uzdravení samy o sobě nevedou. Léky jen přikrývají průvodní příznaky deprese, která je pod nimi pouze schovaná. Klient se sice cítí lépe, ale po vysazení léků se většinou po kratší či delší době deprese vrací zpět.

K uzdravení a zbavení se deprese vede dobře vedená terapie.

Sama mám velmi dobré zkušenosti s léčbou této diagnózy prostřednictvím psychoterapie v kombinaci s alternativními metodami (např. mentální chirurgie, reiki, případně regresní terapie). Mentální chirurgii lze plnohodnotně použít místo medikace – dokáže příznaky deprese zmírnit či zcela odstranit. Působením reiki ošetřuji stav po mentální operaci a harmozuji energetický systém. Ve chvíli, kdy je klient takto posílen, přistupuji k psychoterapii. V počáteční fázi psychoterapie učím klienta zacházet s příznaky deprese, ve fázi další hledáme spolu s ním příčiny, na jejichž odstranění následně pracujeme a měníme klientův přístup k životu i k sobě samému.

Použití alternativních metod podstatně zefektivňuje, zkracuje a urychluje celkový průběh psychoterapie.  Stejně jako medikace ale žádná z existujících alternativních metod nepomůže klientovi zbavit se deprese natrvalo, pokud za pomoci psychoterapie u něj nedojde zároveň ke změně v přístupu k sobě samému a ke svému životu.

Liduše Pražáková