Osobnost a charisma

23.08.2016 10:58

Jak to, že jeden člověk „má jiskru“, a druhý je „šedá myš“?

Je to dáno přirozeným charismatem každého jedince. Nepleťme si charisma a styl: Styl je spjat s oblečením, účesem,… Charisma je to, co zbyde, když bude člověk nahý, s mokrými vlasy. Nebo je to to, co zbyde, když budou všichni lidi ustrojeni naprosto stejně.

Nyní postupte o krůček dále - od stylu k charismatu, od osoby k osobnosti. Tedy zaměřte se na sebe ne zvnějšku, ale zevnitř!

Najděte svůj střed.

Chvilku zachovejte tento úhel pohledu, toto vnímání a zjistěte:

V jakém místě těla cítím svůj střed?

Je to v oblasti hrudi? Nebo je to v žaludku? Či v břiše?

Žijte ze svého středu.

Zkuste procítit své nitro, a nalézt tak svůj střed. Naprosto vědomě prožívejte, kde jste vy a kde je váš střed. Usaďte se ve svém středu a vylaďte se s ním – je to místo, v kterém budete v harmonii. Budete vyváženi a hned tak nic a nikdo vás z té rovnováhy nevyvede.

Všechno, co děláte, dělejte ze svého středu.

Uvažujte, vnímejte, ciťte, mluvte ze svého středu! Jen takto budete rozhodovat sami za sebe, a ne mimo sebe. A to je obrovský rozdíl: Pokud přijmete nějaké rozhodnutí zvenčí, může být (a často i bývá) špatné. Pokud se ale budete plně rozhodovat ze svého středu – ze samého centra svého bytí, pak budete žít v harmonii se sebou sama, se svým životem. Všechno bude ladit. Dělejte vše ze svého středu a pak nechte vše, aby se to dělo.

Nemusíte se stávat středobodem svého vesmíru, vy jím už jste!

Ale nestačí to jen vědět, musíte to žít! Ten, kdo stojí v samém ohnisku svého života, vnímá onen zázračný mír a rovnováhu. Vnímá svůj klid a soustředěnost a jen tak
si odpočívá ve svém nitru.

Dávejte si pozor na sebe sama, pokud nejste ve středu!
Nejdůležitější je váš střed a až posléze vše ostatní.

Chcete vyzařovat sílu a autoritu? 
Pak jistě víte, že ta přichází zevnitř. Usaďte se tedy pevně ve svém středu a nechte prýštit sílu vašeho bytí. Přirozeně se tak stáváte silnou osobností se silným charismatem. Automaticky se tak stanete vedoucí osobností – a je jedno, co vedete.
I kdyby to byl „jen“ život sám, tak ho veďte a doveďte tam, kam chcete! Máte na to! Vést svůj život a dovést ho tam, kam chcete, je krásný úkol. 

Žijte v souladu se sebou sama. 
Není to těžké – usaďte se ve svém středu a dělejte to, co chcete. A pokud někdy z této rovnováhy vypadnete, tak se prostě jen zase srovnejte do svého středu. Nenechte se odradit – prostě se naciťte a naciťujte zas a znovu zpět do svého středu, až se pro vás stane naprosto běžným žít od rána do večera v tomto místě a z něj.

Žijete-li ze svého středu, nepotřebujete opory ani rádce zvenčí. 
Umíte si totiž poradit sami i se o sebe opřít. Nemusíte se pak nikoho ptát, protože jste středobod svého vesmíru, kolem kterého se všechno točí, i odpovědi! Nikdo nebude povolanější než vy. Vaše ruce jsou ty nejlepší, ve kterých můžete být! Držte tedy opratě svého životního spřežení s lehkostí a noblesou, která se může zrodit jen z vašeho středu.

Všechno je, jak má být. Pokud je váš život nevyvážený a disharmonický, kde má právě těžiště? Kolem čeho nebo koho se to ve vašem životě točí? Začněte si hledět sami sebe a snažte se dostat do svého středu a vše se dostane do rovnováhy.

Vždycky můžete svůj život změnit. Podívejte se do svého nitra a hledejte svůj střed… 

LiDuše Pražáková