Osobní rozvoj

Každý sudý týden v úterý  od 18.00 hodin probíhá skupina osobního rozvoje. 

Pro koho je skupina osobního rozvoje vhodná?

Pro každého, kdo hledá osobní rozvoj a nebojí se práce na sobě.

Naše centrum je založeno na celostním přístupu, to znamená, že ke každému zaujímáme  individuální a komplexní postoj. Snažíme se o celistvost člověka jako takového, aby dosáhl harmonie duše i těla.

Skupina osobního rozvoje je vedena tak, aby klienti objevili zapomenuté a potlačené části sebe sama a následně se mohli opět sjednotit sami se sebou. Pokud totiž člověk není sjednocen a nežije v celistvosti, nemůže být radostný a spokojený, jeho život vázne. Potlačené části nás samých se totiž hlásí o slovo  - v počátečním stadiu nespokojeností, nepohodou; v pokročilejším stádiu depresemi, úzkostmi,....

Na této skupině osobního rovoje se setkáte i s různými neverbálními technikami, jako je např. arteterapierelaxační techniky, muzikoterapie, taneční terapie,... Právě neverbální techniky vedou k sebepoznání skrze zážitky, které mnohdy napoví více než mluvený projev. Učíte se tak naslouchat svému tělu
i duši, abyste mohli zjistit, co doopravdy potřebujete a chcete. Jen tak lze totiž dojít k harmonii a úzdravě psychiky i těla.

Zájemci o skupinu osobního rozvoje pište na centrum@slunecnivitr.cz nebo volejte tel. 601 323 989.