Mentální chirurgie

Historie mentální chirurgie

Mentální chirurgie vychází z filipínského léčitelství. Jde o techniku starou tisíce let, kterou lidé znovu objevují v rámci nastupujícího duchovního rozvoje

Princip mentální chirurgie

Mentální chirurgie umožňuje hlubší zásah do stavu těla i duše prostřednictvím mentální síly a vyšších spirituálních bytostí. Každá nemoc je nerovnováha v těle
a mentální chirurgie je schopna znovu nastolit rovnováhu. Léčení se podobá filipínskému léčitelství s tím rozdílem, že při něm nejsou patrny projevy krvácení. Prostřednictvím této techniky je možné léčit široké spektrum nemocí - od těch závažnějších (např. rakovina) až po ty méně závažné (bolesti hlavy apod.) Lze také odstranit somatické projevy psychických onemocnění (jako je tlak v oblasti žaludku 
a na hrudi při depresi,…).

Postup terapie

Klient stejně jako při filipínském léčitelství leží (není podmínkou), určitě je přínosem, když má na sobě volný oděv.

Léčení může probíhat kontaktně i na dálku.

Je možné působit jednorázově i opakovaně – dle potřeby a aktuálního stavu klienta.

Kontraindikace není známa.

Autor: Ludmila Pražáková