Psychospirituální krize

Psychospirituální krizi lze snadno zaměnit s duševní poruchou zvaná psychóza, ale je to jen zdání – vnější projevy se velmi podobají, ale to je vše. Psychospirituální krize je proces transformace, ve kterém se ukrývá velký léčivý potenciál. Pokud je krize adekvátně podchycena vhodnou terapií, směřuje k vyšší integraci osobnosti a celkovému zdraví. V tomto psychospirituálním procesu je zcela normální mít „nenormální“ zážitky, které patří mezi příznaky krize a jsou zároveň hlavním poselstvím.

Psychospirituální krize zcela jistě vede k plnější integraci osobnosti, samozřejmě že základní podmínkou je citlivé a profesionální provázení daného jedince. Psychospirituální krize dokáže dát do pohybu pozitivní změny, které jsou zároveň provázeny silnými a nezvyklými projevy. 

Pojem psychospirituální krize

Teprve poměrně nedávno byla nově definována psychospirituální krize. Je to etapa v životě člověka, kdy se dostává do neobyčejných zážitků, které se pojí se změněným vědomím, vnímáním, myšlením a cítěním. Duchovní (spirituální) zážitky a zážitky překračující normální hranice vnímání sebe sama (transpersonální zážitky) jsou zcela častým projevem prožívání. Příčina psychospirituální krize se odvíjí od osobního růstu člověka – když přestává zvládat svoje zážitky současně se svým dosud normálním fungováním např. v případě silného a překotného rozvoje osobnosti.

Koho může psychospirituální krize potkat?

 • Přesný počet není znám, ale asi 15% všech hospitalizovaných pacientů s psychózou je mylně diagnostikováno – tito lidé prožívají psychospirituální krizi.
 • Může propuknout v každém věku.
 • Psychospirituální krize se odvíjí od vícero vnitřních vlivů.

Co je spouštěč psychospirituální krize?

 • intenzivní meditování nebo jiné duchovní praktiky
 • řada neúspěchů v životě
 • neočekávaná ztráta navyklého životního stylu bez možnosti kvalitní náhrady
 • užití psychedelických látek
 • krajní zážitky (ohrožení života, extrémní tělesná zátěž atd.);
 • silné citové prožitky (např. smrt blízkého člověk, rozvod, trauma, zamilování)
 • další hraniční zážitky

Symptomy psychospirituální krize

Co se vám při psychospirituální krizi může dít?

 • Somatické prožitky podobající se životu ohrožujícím stavům, např. infarktu
 • předtuchy
 • zážitky parapsychologické a mystické povahy
 • slyšení nebo vidění toho, co ostatní lidé nevnímají (barvy, světla, zvuky, tvary)
 • vjemy napojení na mytologické a archetypální postavy
 • energetické prožitky v těle
 • veškeré projevy se velmi různí

Jak od sebe rozeznat psychospirituální krizi a psychózu?

 • psychotická osoba obtížně navazuje spolupráci, člověk v psychospirituální krizi navazuje spolupráci nebo vstupuje do terapie snadněji
 • člověk v psychospirituální krizi si je vědom, že i nejdramatičtější prožitky je psychologický proces, psychotik své prožitky vnímá jako skutečnou realitu
 • pro následné nasměrování osoby v psychospirituální krizi je důležitá pomoc terapeutů

Pomoc v psychospirituální krizi

Při vstupu do terapie prochází klient mapováním své situace.

Následná terapie je nasměrována, jedná-li se psychospirituální krizi, k transformaci a sebe léčení. Vede klienta k porozumění tomu, co se mu děje a uvědomění si vnitřních procesů. Konečná fáze terapie učí klienta vědomě zacházet a kontrolovat proces transformace a vlastní léčby. Psychospirituální krize zvládnutá terapeuticky jistě vede k vyšší integraci osobnosti.